Erasmus+ na Základnej škole, Nábrežná 95, Nové Zámky

ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch sa v tomto školskom roku úspešne zaradila medzi novozámocké školy, ktoré realizujú jeden z najžiadanejších vzdelávacích programov Európskej únie, Erasmus+. Cieľom projektu "V zdravom tele, zdravý duch" (Feel good tolive together) je spojenie a prispôsobenie mysle zdravému životnému štýlu, ktorý ovplyvňujú médiá, okolie, rodina, priatelia, kultúra a pod. Žiaci a učitelia projektu budú spoznávať iné kultúry, spôsoby stravovania a života vo Francúzsku, v Poľsku a na Malte. Zážitkovou formou sa ponoria do kulinárskych tajomstiev zahraničných kuchýň, na chvíľu sa z nich stanú "experti" na zdravý životný štýl, správnu životosprávu a samozrejme aj na relaxačné a pohybové cvičenia. Základom a duchom celého projektu bude spolupatričnosť, kedy sa žiaci naučia rešpektovať iné kultúry a národy a využívať znalosti z cudzích jazykov v praxi. V apríli bude realizovaná prvá pracovná mobilita na Maltu a v máji žiaci a učitelia vycestujú do Poľska. Veríme, že nové zážitky a skúsenosti, ktoré žiaci získajú, obohatia ich vedomosti a zostanú v spomienkach po celý život.

Mgr.M.Luptáková

Správy z ciest a fotodokumentácia:

Malta 

Poľsko

Francúzsko

Vytvorte si webové stránky zdarma!