Francúzsko

Správa z mobilitného stretnutia žiakov a pedagógov Erasmus +

Dátum : 14.10.2017 -21.10.2017

Miesto konania: Cours Sainte Therese, Laval, Francúzsko

Priebeh konania:

Do Francúzska sme vycestovali z Nových Zámkov dňa 14.05.2017 do Bratislavy o 13,30 h, odkiaľ sme leteli do Paríža. Nasledujúci deň sme realizovali prehliadku mesta a jeho známych atrakcií

Vo večerných hodinách sme pricestovali vlakom do mesta Laval, kde nás čakali rodičia a kolegovia z kooperujúcej školy. Žiaci boli rozdelení do rodín a nasledujúci deň, až do skončenia pobytu, sme realizovali aktivity súvisiace s témou projektu.

Pondelok. V škole nás privítal p.riaditeľ, porozprával nám o školskom systéme vo Francúzsku a následne sme urobili prehliadku školy. Poobede sme sa zoznámili s mestom Laval v sprievode turistického sprievodcu, obdivovali sme nádherný výhľad z Garden « la Perrine » na mesto.

Utorok. Francúzski žiaci prezentovali svoju školu a kraj, výsledky krátkeho dotazníka, týkajúceho sa zistenia o zdravotnom štýle žiakov školy. Potom sme navštívili radnicu mesta, kde nás privítala zástupkyňa mesta. Poobede sme boli v neďalekej ekofarme.

Streda. Zúčastnili sme sa celoškolského Dňa športu a vystúpili sme s krátkym kultúrnym programom. Poobede sme mali pracovné stretnutie k mobilite na Slovensku.

Štvrtok. Celodenný výlet do Mont Saint Michel a Saint Malo bol veľmi zaujímavý a nezabudnuteľný. Dozvedeli sme sa o histórii mesta a zažili čulý turistický ruch.

Piatok. Úlohy súvisiace s projektom sme ukončili v piatok. Prezentovali sme vyučovanie na našej škole, predstavili brožúrku o zdravej výžive a rozlúčili sa s účastníkmi projektu. Z Lavalu sme vycestovali do Paríža, kde sme pokračovali v prehliadke mesta. V sobotu sme pricestovali do Nových Zámkov. Stretnutie prebehlo bez problémov, žiaci sa adaptovali na prostredie veľmi dobre, komunikovali so svojimi kamarátmi nielen v anj ale aj po francúzsky a poľsky. Všetky úlohy projektu sme splnili a sú dokumentované fotografiami na web stránke školy.

Zúčastnení:   Mgr.R.Rudinský           Mgr. M.Luptáková

Mgr.T.Garajová            Mgr.K.Bauerová

Peter Járik                   Patrik Kyjanek

Martin Masaryk            Karol Suchan

Adam Kreškóci            Aisha E.Gore

Alexandra Ďuricová     Lea Kissová

Vytvorte si webové stránky zdarma!